AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Foreningen

 

Fakta om AB Landsdommergården

 

Bygget år: 1938
Stiftet år: 1958
Samlet størrelse: 5.638 m²
Antal andele: 74

 

Renovering

 

Større renoveringer lavet på ejendommen siden 1984:

 

Forbedringsarbejde

Altaner

1984

Plantning af gadetræer

2004

Kloakrenovering

Renovering af gårdbelægning

Asfalt, fliser garagetage

2007

Nye postkasser

2009

Nye stigstrenge

2011

Nyt tag, vinduer og altandøre, kælderdøre
Nyt briklåsesystem

2016

Fibernet (Fibia)

2015

Skybrudssikring af kloaker i kælder

2018

Nye vaskemaskiner i vaskeriet

2019

Etablering af sensorbelysning på loftet

2019

Etablering af altaner for stueetagebeboere

2019

Solcelletag

 

2020

Udskiftning af 2 stk sandfangsbrønde 

2020

 

2023  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV