AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Gårdreglement

FÆLLES GÅRDORDEN FOR BOLIGBLOKKEN

BRUG AF GÅRDEN

 1. Der må ikke spilles høj musik der kan være til gene for andre.

 2. Boldspil, rulleskøjteløb, skateboardløb og andre støjende aktiviteter er ikke tilladt i tidsrummet fra kl. 22.00 til 08.00.

 3. Det er ikke tilladt at parkere biler, motorcykler eller knallerter i gården. Af- og pålæsning er dog tilladt.

 4. Boldspil må kun finde sted på græsplænen og garagedækken ud til græsplænen.

 5. Husdyr må ikke luftes på det fælles gårdareal og skal altid færdes i snor.

 6. Efterladenskaber fra husdyr skal straks fjernes.

 7. Det er ikke tilladt at nedkaste madrester og dyrefoder fra altaner og vinduer. Alt spiseligt vil tiltrække skadelige dyr som rotter og fugle.

 8. Husk altid at rydde op efter brug af gården.

 9. Husk aldrig at efterlade flasker, dåser, kapsler, cigaretskod, emballage eller andet affald. Der er børn der leger i gården.

 10. I sommerhalvåret er der opstillet skraldespande.

GRILL

 1. Det er ikke tilladt at grille direkte på græsplænen, garagedækket, legepladserne, i sandkasserne eller på bordene. Benyt de dertil indrettede grill-pladser.

 

GARAGEGÅRDEN

 1. Det er ikke tilladt at parkere biler, motorcykler, scootere, knallerter eller andre motoriserede køretøjer i gården. Det er dog tilladt at køre til og fra garagegården, samt mellem garage og vaskepladsen.

 2. Det er ikke tilladt at nedkaste emner (bolde, grene, osv.) i garagegården.

 3. Børn må ikke lege i garagegården.

 

AFFALD

 1. Der henvises til opslag i ejendommen vedrørende placering, art og tidspunkter for afhentning af storskrald.

 2. Papkasser skal slås sammen og lægges i papcontaineren.

 3. Sorte sække skal i affaldscontaineren opstillet i gården eller i de respektive foreningers skralderum.

 

ELEKTRONISK AFFALD

 1. Stilles i garagegården, hvor der er et særskilt rum til elektronisk affald.

 

FARLIGT AFFALD

 1. Der henvises til de brochurer der er uddelt af renovationsselskabet om farligt affald samt nærmeste genbrugsstation.

 

AB Frimestergården, AB Lygten, AB Landsdommergården og Ejerforeningen 1206.

2022  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV