AB
Landsdommergården
Log på

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Skrald og affald

 

Alm. dagrenovation

Den daglige dagrenovation smides i skakten på altanen ud for køkkenet eller skakten i trappeopgangen.

Det er vigtigt at affaldet indkapsles forsvarligt inden det smides i skakten. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal skarpe og spidse genstande være pakket sikkert ind, så ingen kommer til skade. Af hygiejne- og vedligeholdelsesmæssige årsager skal madrester og andet organisk affald ligeledes indkapsles forsvarligt. Sker dette ikke vil det medføre ubehagelig lugt fra skakten samt en fremskyndet nedbrydning af oppudsningen.

 

Ektra dagrenovation, papir, pap og storskrald

AB Landsdommergården råder over to skralderum. Et placeret ved hver af de to indgange fra garagegården.

I hvert af skralderummene findes der containere til dagrenovation, papir, pap samt storskrald. Pap skal klappes sammen således at det fylder mindst muligt i containeren. Storskraldet må kun stilles inden for de gule streger.

 

Elektronikaffald

Elektronikaffald, radio, tv, computer, komfur, køleskabe, og lign. skal stilles i garage nr. 11 som er dedikeret til formålet.

 

Batterier

Batterier kan afleveres i den opstillede kasse på reolen ved gårdindgangen ud mod Frimestervej.
 

 

Bispeengen Genbrugsstation

Den nyåbnede Bispeengen Genbrugsstation er den genbrugsstation som er tættest på AB Landsdommergården. Se adgangsbestemmelser for hhv. cykel og bil, samt åbningstider og dage, her: http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/genbrugsstationer/bispeengen-genbrugsstation

 


Se stort kort!

2023  AB Landsdommergården        Frimestervej 30, Kld., 2400 København NV